” Soms het ‘n mens nodig om net ‘n stil plekkie langs die see te kry en daar te ‘re-charge’.
Jubel en Juig ispresies net dit. Baie dankie vir die gasvryheid. (Sep 2016)